Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych: dokładnie wykonane kontrole placów zabaw

3 Views Comment Off

Solidne inspekcje wykonane przez zakład Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw
Rzetelne inspekcje przeprowadzane przez firmę Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw mają miejsce najczęściej bezzwłocznie po założeniu określonych urządzeń. Pozyskanie odpowiednich certyfikatów przez konkretne urządzenia zawsze musi zostać potwierdzone opinią specjalistów. Z tego względu plac zabaw przed wyznaczeniem do użytku opłaca się poddać kontroli pomontażowej. Umiejętny rzeczoznawca technicznych urządzeń rozrywkowych mający ku temu stosowne kwalifikacje na pewno zajmie się wszystkim doskonale. Po każdej inspekcji zarządca placu zabaw uzyska dokumentację ze zrealizowanych zadań. Można także w zakładzie skorzystać ze świadczeń innych do jakich zaliczają się wypadek na placu zabaw oraz wiele pozostałych. Specjaliści przygotują też dla klientów regulaminy i wymogi bezpieczeństwa, jakie muszą obowiązywać na placach zabaw. Są to ogólne wymagania bezpieczeństwa na placach zabaw wynikające z normy PN – EN 1176. Każda dokumentacja wdrożeniowa będzie opracowana dokładnie. Eksperci udzielają też zarządcom wskazówek odnośnie tego, jaką mają wprowadzać procedurę powypadkową, o ile na placu zabaw miały miejsce groźne incydenty z udziałem dzieci. Inne świadczenia proponowane są dla producentów urządzeń rozrywkowych, parków rozrywki, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prywatnych.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa