Reguły fizjoterapii – wszystko co powinieneś wiedzieć

1 View Comment Off

Zasady fizjoterapii – wszystko co musisz wiedzieć
W rehabilitacji tak jak w każdej innej dziedzinie niezbędne są pewnego rodzaju zasady, jakimi kierują się profesjonaliści zajmujący się treningami z tego aspektu. Pierwszą najważniejszą zasadą jest fakt, iż rehabilitantem nie może być każdy – fizjoterapia dziedzina do jakiej wypada się nadawać, również pod kątem psychicznym jak i fizycznym. Terapeuta ma obowiązek posiadać dobre przymiotniki, ma obowiązek umieć nawiązać kontakt z pacjentem, to niezmiernie istotne dla jego procesu terapii rehabilitacyjnej. Pacjent musi czuć się w głównej mierze dobrze, inaczej nie będzie w stanie adekwatnie skupić się na procesie rehabilitacji i oddać się ćwiczeniom tak jak powinny być one wykonywane. Jeśli chodzi o zasady rehabilitacji, to jest ich parę, a najważniejsze są cztery. Pierwsza zasada to powszechność, która głosi, że fizjoterapia ma być przeprowadzana dla każdego, kto ma ku temu wymogi, iż każdy ma prawo do terapii rehabilitacyjnej, bez względu na rozpoznanie, wiek pacjenta oraz w głównej mierze na jego rokowanie – sigmoidoskopii. Druga reguła to wczesność, chodzi o zapoczątkowanie samego procesu terapii rehabilitacyjnej.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa